ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Jaroslav Nejtek, advokát
Jeremenkova 88
140 00  Praha 4
 
tel: +420 272 103 322-4
sekret: +420 776 772 969
mobil: +420 608 984 050
email: nejtek@judrnejtek.cz
   
     
 
Směnečné právo - profesionálně a s pochopením
 

Směnky "na viděnou"

Počátkem 80- tých let přirovnal jeden můj známý, už tehdy věhlasný brněnský advokát, narození mé druhé dcery ke směnce splatné na viděnou, za řadu let. Moc jsem toho o směnkách nevěděl a proto jsem se jej tehdy ani nezeptal, zda takto má být založen můj směnečný závazek nebo nárok. Ale každopádně tehdy pan doktor u mne vyvolal kladný vztah ke směnkám na viděnou.

Profesionálně jsem se pak se směnkami setkal až v roce 1991, když jsem pracoval v bance. Formou lombardního úvěru (prostřednictvím směnek cizích na vlastní řad) byla financována zemědělská sklizeň a já jsem se (opíraje se toliko o zmíněný kladný vztah) nabídnul produkt popularizovat, připravit vnitřní předpis a podílet se na realizaci projektu. Má nabídka byla přijata. Bohužel v té době ještě nebyly vydány "směnečné bible" JUDr. Zdeňka Kovaříka. Tak jsem si nutně musel projít strastiplným obdobím, kdy výraz "na viděnou", zařazený sice v precizním, leč poněkud archaickém zákonném textu, jsem považoval za pozdrav zákonodárce, který se takto se mnou loučí.

Ale už rok po té, když byl hospodářský zákoník nahrazen obchodním zákoníkem a otevřela se cesta obchodnímu úvěru, došlo k renesanci směnek. S nadšením jsem propagoval směnky všude, kde mi popřáli sluchu, a to i po svém odchodu z banky. Směnečnou nákazou jsem doslova infikoval několik obchodních společností, leasingových firem, Fond národního majetku i Pozemkový fond. Svého projevu na téma směnky jsem neušetřil ani doktorandy nejmenované fakulty ekonomického směru a měl jsem odvahu i k publikační činnosti.

Po vstupu do advokacie jsem právně zastupoval klienty (žalobce i žalované) v mnoha desítkách soudních sporů a to před všemi krajskými i oběma vrchními soudy v ČR. Ojediněle i před soudem dovolacím.

Směnečným právem se zabývám doposud – a baví mne to.

Jestli v oblasti směnečného práva potřebujete právní pomoc, těším se

NA VIDĚNOU !

JUDr. Jaroslav Nejtek
 

 
 
   
   
 
Nabídka služeb Aktuality Vzory směnek O našich kauzách Užitečné odkazy Odměna advokáta
 
Zpracování osobních údajů (GDPR)