ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Jaroslav Nejtek, advokát
Jeremenkova 88
140 00  Praha 4
 
sekret: +420 776 772 969
mobil: +420 608 984 050
email: nejtek@judrnejtek.cz
   
     
 
Námitková lhůta (ASPI)
 

29 Cdo 3779/2008

Byl-li žalovanému doručen směnečný platební rozkaz opatřený doložkou právní moci, lze proti němu podat námitky do tří měsíců od takového doručení; jiný závěr by znamenal připuštění stavu, kdy by byl žalovaný možnosti podat námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu zbaven v důsledku chybného postupu soudu.

USNESENÍ

Nejvyšší soud

České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce V. V., , zastoupeného Mgr. V. U., advokátkou, , proti žalovanému M. M.,, zastoupenému JUDr. J. N., advokátem, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 7 Cm 94/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. května 2008, č. j. 9 Cmo 148/2008 - 131, takto:

Vykonatelnost rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. května 2008,č. j. 9 Cmo 48/2008 - 131, se odkládá do rozhodnutí o dovolání podaném žalovaným v této věci.

Odůvodnění:

Podle § 243 občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř.“) může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí. Žalovaný dovolacímu soudu odklad vykonatelnosti navrhl v dovolání ze dne 2. července 2008, doručeném Městskému soudu v Praze dne 4. července 2008 a dovolací soud dospěl k závěru, že jeho požadavek je důvodný. Proto do doby, než bude rozhodnuto o dovolání, odložil vykonatelnost shora uvedeného rozhodnutí.

Odklad vykonatelnosti povolený tímto usnesením má za následek, že provedení výkonu rozhodnutí nařízeného podle napadeného rozsudku musí být v dotčené části odloženo (§ 266 odst. 2 o. s. ř.); nebyl-li dosud výkon rozhodnutí nařízen, musí být provedení výkonu rozhodnutí odloženo ihned po jeho nařízení.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. dubna 2009

JUDr. Ivana Štenglová
předsedkyně senátu

 
 
   
   
 
Nabídka služeb Aktuality Vzory směnek O našich kauzách Užitečné odkazy Odměna advokáta
 
Zpracování osobních údajů (GDPR)